سرویس های مبتنی بر پیامک

سرویس های حرفه ای مبتنی بر پیامک

پنل فوق حرفه ای پیامک

خط 14 رقمی رایگان!

اعتبار 50 پیامک رایگان

قابلیت ارسال به خطوط بلک لیست با رعایت شرایط (برای اطلاع از شرایط با بخش مشاوره خدمات در تماس باشید )

قابلیت وب سرویس جهت استفاده در وب سایت و اپلیکیشن

و ...

بسته شارژ برنزی پیامک

تعرفه ارسال پیامک پایه؛

پیامک فارسی، هر پیام 140 ریال

پیامک انگلیسی، هر پیام 260 ریال

بسته شارژ طلایی پیامک

تعرفه ارسال پیامک پایه؛

پیامک فارسی، هر پیام 110 ریال

پیامک انگلیسی، هر پیام 220 ریال

بسته شارژ نقره ای پیامک

تعرفه ارسال پیامک پایه؛

پیامک فارسی، هر پیام 130 ریال

پیامک انگلیسی، هر پیام 240 ریال