سرویس های میزبانی سایت

سرویس های پایدار لینوکس

100 مگابایت فضای وب لینوکس

انتقال رایگان سایت فعلی شما به سرورهای ما

 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • 5000 مگابایت
  پهنای باند ماهانه
 • تیکت
  پشتیبانی رایگان
1000 مگابایت فضای وب لینوکس

انتقال رایگان سایت فعلی شما به سرورهای ما

 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • 15000 مگابایت
  پهنای باند ماهانه
 • تیکت
  پشتیبانی رایگان
200 مگابایت فضای وب لینوکس

انتقال رایگان سایت فعلی شما به سرورهای ما

 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • 7000 مگابایت
  پهنای باند ماهانه
 • تیکت
  پشتیبانی رایگان
2000 مگابایت فضای وب لینوکس

انتقال رایگان سایت فعلی شما به سرورهای ما

 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • 25000 مگابایت
  پهنای باند ماهانه
 • تیکت
  پشتیبانی رایگان
500 مگابایت فضای وب لینوکس

انتقال رایگان سایت فعلی شما به سرورهای ما

 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • 10000 مگابایت
  پهنای باند ماهانه
 • تیکت
  پشتیبانی رایگان
هاست ویژه ربات تلگرام + دامنه و SSL رایگان یک ساله

ارائه SSL معتبر رایگان

 • 6st.ir رایگان
  دامنه رایگان
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • 150 مگابایت هاست لینوکس
  فضای وب
 • 5000 مگابایت
  پهنای باند ماهانه
 • تیکت
  پشتیبانی رایگان